GOVERNANCE EN INTERNE BESTURING

Effectieve aansturing voor noodzakelijke vernieuwingen

 

Het vernieuwen van het RKZ kan alleen worden gerealiseerd met effectieve besturing. Én als de betrokkenheid van alle hoofdrolspelers van onze medisch specialistische organisatie stevig verankerd is. Dat geldt voor de dokters, maar ook de formele en informele positie van verpleegkundigen. Aan decentrale verantwoordelijkheid en ‘medisch leiderschap’ (met de lusten en de lasten) moet duidelijke invulling worden gegeven.

Zowel de interne besturing als de externe Governance gaan we verbeteren om onze veranderagenda te steunen. Daarom is herbezinning op de Governance en besturing noodzakelijk.

Wie zijn wij

Boegbeeld
Peter van Barneveld

Facilitator
Saskia Brummelkamp 

Kopgroep
Peter van Barneveld, Hugo Keuzenkamp, Paul Nagel, Nadine Vieleers, Myrthe Brachel

Facilitator Lijnmanagement
Judith Stamhuis, Heidi Lieftink

Kopgroep Lijnmanagement
Peter van Barneveld, Hugo Keuzenkamp, Paul Nagel, Nadine Vieleers, Simone Sissing, Lotte Schoone.

Externe ondersteuning
Klaas Meersma (AKD) en Marlijn Moors (PwC)

Peter van Barneveld

Voorzitter rvb

Hugo Keuzenkamp

Raad van bestuur

Paul Nagel

Voorzitter Medische Staf

Nadine Vieleers

Vice-voorzitter Medische Staf

Saskia Brummelkamp

Bestuursecretaris rvb

Myrthe Brachel

Secretaris BMS

Judith Stamhuis

Manager Acute Zorg

Heidi Lieftink

Manager HR

Simone Sissing

Voorzitter VAR

Lotte Schoone

VAR

Wat is ons doel?

Het programma Governance en interne besturing heeft drie focuspunten:

  • Juridische governance
  • Invulling van de topstructuur
  • Het interne lijnmanagement

Grootaandeelhouder

Wij richten twee werkgroepen in. Bij het deel over de Governance is, naast de medische staf, ook de grootaandeelhouder expliciet betrokken.

Profiteren van ervaring

Een aantal relevante formele documenten en ontwerpen van een ander ziekenhuis is ons al aangeboden. Van die kennis en ervaring maken wij graag gebruik. 

Plannen en stand van zaken

Overlegstructuur

Door Hugo Keuzenkamp Maandelijks overleg met de stuurgroep. Eens in de zes weken worden de projecten voorgelegd aan de programmaboard.

Doelstellingen

Door Hugo Keuzenkamp Het programma heeft drie poten: juridische Governance, Invulling van de Topstructuur, en het interne lijnmanagent. Hiervoor worden twee werkgroepen ingericht. Bij het deel over de Governance is, naast de medische staf, ook de grootaandeelhouder...