HOE WIJ WERKEN

Team Zorginnovatie staat voor je klaar

 

 

 

Heb je een idee?
Klik dan hier!

Wij helpen jou naar de volgende versnelling!

Als jouw idee uiteindelijk intensieve projectbegeleiding vanuit ons behoeft, werken wij volgens een vaste werkwijze.

Stap voor stap

Wij begeleiden jou door de volgende stappen heen.

1. Probleem analyse: we verzamelen informatie door middel van een formulier (zie boven) en een daaropvolgend gesprek met Team Zorginnovatie. Op basis van deze informatie stellen we, samen met de eigenaar van het idee, de Use Case op.

2. Pitch: de eigenaar van het idee presenteert het idee (pitcht) aan het kernteam. Het kernteam analyseert of er al een vergelijkbare oplossing is binnen het RKZ en of het idee aansluit bij de huidige speerpunten omtrent zorginnovatie.

3. Verdiepend onderzoek: in deze fase betrekken we alle belanghebbende partijen zoals leveranciers, ICT, kwaliteit, financiën en inkoop nauw bij het proces.

4. Pilot: tijdens een proefperiode met één of twee vakgroepen testen we het idee uit. We evalueren de pilot en benoemen leerlessen. Dit duurt meestal 4 tot 6 maanden.

5. Opschaling: indien het project in de pilotfase succesvol bleek, maken we een opschalingsplan. Hoe gaan we de interventie implementeren in meerdere, of alle, vakgroepen?

6. Beheer: om de interventie duurzaam te laten werken, moeten we nadenken over de verantwoordelijkheid met betrekking tot het beheer. Het project is nu geen project meer: het is nu echt deel van het reguliere zorgproces in (een groot deel van) het ziekenhuis.

Door het starten van projecten richten we zorgprocessen slimmer in. Door zo creatief en oplossingsgericht te werk te gaan leidt dit tot: veranderen, vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg. Ofwel: de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dat is hoe wij de zorg willen laten zorgen, ook op de lange termijn.

Hoe werken wij?

Op dit moment werkt team zorginnovatie aan een groot aantal projecten. Deze projecten omhelzen veranderingen in de patiëntenreis (zorgpad), bijvoorbeeld de diagnostiek of behandeling van een specifieke groep patiënten.

Bij de start van elk project wordt een "Use Case" opgesteld. Een Use Case is een globale omschrijving van het project, waarbij gekeken wordt naar de mogelijk toegepaste interventies (denk aan BeterDichtbij), de effecten, de financiën, het verbeterteam en de aanpak.

Elk project heeft een eigen verbeterteam met een zorgverlener als projecteigenaar; vaak is dat degene die het idee inbracht. De projectleider vanuit Team Zorginnovatie zorgt voor een goede procesgang van het project. Daarnaast zijn relevante medische collega's betrokken (bijvoorbeeld een verpleegkundige, medisch specialist en/of huisarts) en onder andere een business controller, ICT-collega en beleidsmedewerker kwaliteit. Dit team werkt in een aantal periodes naar een concreet resultaat, volgens bovenstaande stappen.

Meer informatie nodig?
Neem contact op via zorginnovatie@rkz.nl.

Door het starten van projecten richten we zorgprocessen slimmer in. Door zo creatief en oplossingsgericht te werk te gaan leidt dit tot: veranderen, vervangen, verplaatsen en voorkomen van zorg. Ofwel: de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dat is hoe wij de zorg willen laten zorgen, ook op de lange termijn.

Wat kun je verwachten van ons?

Sparringpartner, adviseur of intensieve projectbegeleiding. Dat is wat wij bieden, afhankelijk van de aard en status van jouw idee. Vul bovenstaande formulieren in; dan begeleiden wij jou naar de volgende stap. Jíj blijft de inhoudelijk expert en kartrekker van jouw idee.

  • We hebben verbinding met allerlei afdelingen in het RKZ, zoals ICT, Kwaliteit, Financiën en Inkoop.
  • Waar nodig leggen we verbindingen met transmurale partners, zoals huisartsen of fysiotherapeuten.
  • Wij zijn een jong team binnen het RKZ met gezondheidswetenschappers, basisartsen en bedrijfskundigen. Een divers palet aan expertise in huis dus!

 

Tips

Probeer te volgen wat in de rest van het land gebeurt in de zorg. Bijvoorbeeld via LinkedIn of Podcasts. Bekijk ook onze pagina vol met inspiratie!

Enkele links naar nuttige websites:

» Implementatiestrategieën (ZonMw)

» Checklist ehealth implementatie (Zorg voor innoveren)

» Kennisbank implementatie zorginnovatie (Zorg voor innoveren)