Ik heb een idee! En nu?

De toekomst van de zorg is nu!

 

Lever je idee bij ons in!

In het manifest zijn zeven heldere ambities benoemd met daarbinnen verschillende actielijnen. Heb je een idee om bij te dragen aan een van de zeven programma’s? Iedereen is uitgenodigd om zijn/haar ideeën te delen zodat we samen kunnen werken aan een toekomstbestendig RKZ.
Lever je idee bij ons in via onderstaande formulieren en wij nemen contact met je op. Wij helpen je met de juiste route in het RKZ! Afhankelijk van de aard en status van je idee, zullen we je sparringpartner, adviseur of projectbegeleider zijn.

Je loopt tegen een probleem aan...

…maar weet niet hoe je verder moet? Vul dit formulier in als je een probleem (en eventueel een globale oplossing) hebt. Wij nemen dan contact op. Wij zijn graag jouw sparringpartner en/of adviseur.

Je hebt je idee (bijna) af?

Je bent klaar om de volgende stap te zetten! Vul dit formulier in als je al een concrete oplossingsrichting hebt. Wij nemen dan contact op. Wij helpen je om van je idee een echt project te maken.

Vragen?

 Vragen? Neem dan contact met ons op via de mail: ikhebeenidee@rkz.nl.