Programma board

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een vernieuwingsagenda die in zeven programma’s is uitgewerkt. Een overkoepelende Programmaboard bewaakt voortgang en samenhang.

In deze Programmaboard zitten vertegenwoordigers van RvB, BMS, VAR, een manager zorg, manager communicatie en een programmacontroller.
Elk programma heeft een boegbeeld (meestal een zorgprofessional), dat het gezicht is van het programma en iemand die het programma faciliteert (een vrijgestelde projectleider of een betrokken manager).

Een belangrijk uitgangspunt is: iedereen doet actief mee!

Wie vormen de programmaboard?

 

Paul Nagel

Voorzitter BMS

Nadine Vieleers

vice-voorzitter BMS

Simone Sissing

Voorzitter VAR

Saskia Brummelkamp

Bestuurssecretaris

Hugo Keuzenkamp

Raad van bestuur

Peter van Barneveld

Voorzitter raad van bestuur

Sandra de Jong

Manager communicatie

Kees Broekman

Manager zorg

Lindsey de Ruijter

Vice-voorzitter VAR

Wat is ons doel?

Programmaboard bewaakt samenhang en voortgang van de zeven programma’s.

Dilemma’s oplossen

Dilemma’s die bij de programma’s naar voren komen en die impact op de uitvoer van het programma, de begroting of andere programma’s hebben, worden aan de programmaboard voorgelegd.

Iedereen mee laten doen

In de Programmaboard wordt beslist over de centrale promotie van het manifest. De programma’s kiezen voo rhun eigen traject in communicatie over hun doelen en successen. De Programmaboard brengt de inzet samen. zo wordt duidelijk hoe de programma’s samenwerken aan het doel van het manifest: Een nieuw RKZ.

Samen met de regio

Het RKZ is de zorgspil in de regio Kennemerland en IJmond. De Programmaboard zorgt ervoor dat de stakeholders uit deze regio’s betrokken worden en zich gehoord voelen.

Successen vieren

Een nieuw RKZ is niet zomaar gerealiseerd. Om het enthousiasme voor de programma’s hoog te houden, zorgt de Programmaboard dat successen gevierd en breed gecommuniceerd worden.  

Agenda | stand van zaken

15.03.2021
Startschot

Door Sandra de Jong

Op 15 maart lanceren we niet alleen deze website, maar zorgen we ervoor dat niemand in het RKZ zal ontgaan dat we zijn begonnen aan een uitdagend, ambitieus en veelbelovend avontuur. Een verslag van de dag volgt op deze site!

26.01.2021
Doelstellingen

Door Hugo Keuzenkamp

Het manifest ‘versie 1.0’ en de hieruit voortvloeiende programma’s zijn besproken in een bijeenkomst van management en BMS op 28 september, met de RvC (in aanwezigheid van de vicevoorzitter van BMS) op 29 september en (in aanwezigheid van de voorzitter BMS) met zorgverzekeraar Zilveren Kruis op 30 september.
Versie 2.0 is besproken met de Kernstaf op 5 oktober, Medisch manager overleg 17 november, teamhoofden 17 november, en wordt ook met VAR, OR en CR gedeeld en besproken.

26.01.2021
Randvoorwaarde

Door Hugo Keuzenkamp

Een randvoorwaarde voor uitvoering van de programma’s is steun vanuit zorgverzekeraars, onder meer met ‘transformatiegelden’. Daarover zijn er eerst gesprekken geweest met Zilveren Kruis. Daarna is ook een tweede verzekeraar, VGZ aangehaakt.

26.01.2021
Adviesgremia betrekken

Aan de adviesgremia zal gevraagd worden of ze het manifest en de daaruit voortvloeiende programma’s steunen.
Daar waar concrete formele adviesaanvragen over inhoudelijke maatregelen nodig zijn zullen die natuurlijk volgen. Dit geldt ook voor inhuur van externe adviseurs waarvoor dit vereist is.
En daarna is het een kwestie van hard werken, enthousiasme mobiliseren, leren van de dingen die we fout doen, leren van wat wij en anderen goed doen en trots blijven dat wij het RKZ zijn.