PROGRAMMA ONDERDELEN

Het RKZ heeft een vernieuwingsagenda die in zeven programma’s is uitgewerkt. Een overkoepelende Programmaboard bewaakt voortgang en samenhang.

Elk programma heeft een boegbeeld (meestal een zorgprofessional), dat het gezicht is van het programma en iemand die het programma faciliteert (een vrijgestelde projectleider of een betrokken manager).

Iedere medisch specialist committeert zich expliciet aan (ten minste) één programma terwijl ook de vele andere medewerkers actief bij de programma’s betrokken zullen worden.

Elk programma heeft een eigen icoon. Zo kan elk programma het eigen beeld en stijl bepalen,  maar is de samenhand met andere projecten of de verwijzing naar het manifest snel te herkennen.

Een belangrijk uitgangspunt: iedereen doet mee!

De 7 programma’s

Onze zeven ambities voor het RKZ van de toekomst

Gastvrijheid en cultuur
Gastvrijheid en cultuur
Anders werken
Anders werken
Brandwonden centrum
Brandwonden centrum
Governance en interne besturing
Governance en interne besturing
Renovatie
Renovatie
Marge verbetering
Marge verbetering
Zichtbare kwaliteit
Zichtbare kwaliteit

Eerst een filmpje…