RENOVATIE en NIEUWBOUW

Een toekomstbestendig (zieken)huis voor de regio

 

We organiseren een gebouw waarin we –in samenwerking met ketenpartners en veelal in een nieuw samenspel met patiënten binnen en buiten het gebouw– de komende twintig jaar gastvrije, veilige en ‘goed geoliede’ zorg van prima kwaliteit kunnen leveren.

 

We willen een gebouw waarin onze ‘parels’ duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn. Nieuwbouw komt er voor onder meer, de acute zorg, OK en CSA.

 

Een overzicht van lopende projecten staat op rkz.nl/bouw.

 

 

Wie zijn wij

Boegbeeld
Hugo Keuzenkamp, Mark van Zanten

Facilitator
Daan Garretsen 
Corne Donkers

Kopgroep bestaat uit Stuurgroep Bouw
Henk Huijgen, Toine van Trier, Martijn van Dijken, Kees Broekman, Judith Ferwerda, Mark Wouters, Sabine Berndsen (architect).

Ondersteuning door externe deskundigen: architect Sabine Berndsen, technisch adviseur en tekenwerk Vriesema, installatieadvies Marco Roeleven, Sweegers en De Bruin, ondersteuning business case AAG, programma van eisen en toetsing AT Osborne).

Hugo Keuzenkamp

Raad van bestuur

Mark van Zanten

Medisch manager SEH

Kees Broekman

Manager Zorg

Daan Garretsen

Hoofd Gebouwontwikkeling

Henk Huijgen

Klinisch chemicus

Judith Ferwerda

Manager Acute Zorg

Martijn van Dijken

Manager Facilitaire Dienstverlening

Wat is ons doel?

Uitgangspunten voor nieuw(bouw)

Nieuwbouw hotfloor

Voor het bestaande hoofdgebouw komt een (zogenaamde) hotfloor. In dit gebouw komt het Spoedplein, de beeldvormende diagnostiek en het Operatiecentrum.

Streefdatum oplevering: 1 januari 2024.

Renovatie

Niet alleen nieuwbouw zal een toekomstbestendig RKZ mogelijk maken. Er zal ook veel gerenoveerd worden. Dit geldt voor de kliniek zowel als polikliniek. Ook worden door een nieuwe werkwijze de kantoor- en vergaderruimten anders gebruikt.

Oplevering verloopt in fases tot 31 december 2026.

Samen met zorgverzekeraars

Meer informatie volgt.

Financiering

Meer informatie volgt.

Agenda | stand van zaken

Nieuwbouw in beeld

Door Hugo Keuzenkamp )p 29 september 2021 zijn de eerste tekeningen van de nieuwbouw gedeeld met alle collega’s en belanghebbenden. In het restaurant van het RKZ en het Atrium hangen grote prints van de artistieke impressies. Op de websites vanhet RKZ staan...