Door Sandra de Jong

Als we gezamenlijk gaan voor een toekomstbestendig, fijn, vooruitstrevend en patiënt- en werknemervriendelijk RKZ, moeten we ook allemaal weten wát er gebeurt. Alleen dan kan je je betrokken voelen of je betrokkenheid laten zien. Met deze website laten we de samenhang tussen alle programma’s zien. Wie zetten zich voor dat programma in? Wat is het doel en welke succesen kunnen er gevierd worden. Op deze site gaan we het allemaal delen. Zodat we dit nieuwe RKZ samen realiseren!