Door Hugo Keuzenkamp

Boegbeeld: draagt het programma intern en zo nodig extern uit. Voelt zich verantwoordelijk voor richting en tempo van het programma.
Facilitator: regelt alles wat nodig is om het programma te draaien.
Kerngroepleden: leveren gevraagd en ongevraagd input voor het programma. Dragen bij aan de verspreiding van het programma in huis, en halen ideeën uit huis op om in het programma mee te nemen.
Programmacontroller: monitort de voortgang van de programma’s inclusief alle deelprojecten. Spreekt de facilitators aan wanneer de voortgang afwijkt van de planning. Rapporteert de voortgang aan de programmaboard.