ZICHTBARE KWALITEIT

Kwaliteit en veiligheid van zorg zichtbaar én structureel op een hoger niveau krijgen

 

Het RKZ is een aantrekkelijke zorgaanbieder (voor patiënten, maar ook voor medewerkers) als het zichtbare kwaliteit weet te bieden. Kwaliteit moet objectiveerbaar zijn en uitgedragen worden.

Iedereen kan zien dat ons ziekenhuis voortdurend werkt aan verhogen van kwaliteit.

Wij zijn Lean ‘in de genen’: continu werkend aan verbeteringen.

Wie zijn wij

Boegbeelden
Nadine Vieleers, Thomas Kok, Gabriela Dias Pereira 

Facilitator
Celine Vermeulen 

Kopgroep 
Leden Commissie Kwaliteit en Patiëntveiligheid leden Commissie Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Betrokkenheid
RvB, Bestuur Medische Staf, Verpleegkundige Adviesraad, Lijnmanagement, , Stafafdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Nadine Vieleers

Intensivist

Celine Vermeulen

Manager Kwaliteit

Thomas Kok

Psychiater

Gabriela Dias Pereira

Gynaecoloog

Sebastian Sparenberg

Chirurg i.o.

Simone Sissing

Voorzitter VAR

Anniek Goosens

Medisch manager oncologie

Lindsey de Ruijer

VAR

Kimriek de Wilde

Stafafdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Marjan de Ruiter

Stafafdeling Kwaliteit & Patiëntveiligheid

Judith Ferwerda

Zorgmanagement

Peter van Barneveld

Voorzitter Raad van Bestuur

Ellen Maussen

Afdelingsleider Vrouw, moeder, kind

Myrthe Brachel

Secretaris bms

Wat is ons doel?

 

Samen meer bereiken met Lean

We kijken hoe Lean ons op een meer inspirerende manier kan helpen bij continu verbeteren en het zichtbaar maken van doelen en resultaten (visueel management). We maken gebruik van: Gemba walks, Codman-presentaties in teams en afdelingen. En natuurlijk opleidingen, cursussen, trainingen.

Verbeteracties

De verbeteracties na patiënttevredenheidsonderzoek, interne audits, klachten, DIM (Decentraal Incident Melden), PRI (Prospectieve Risico Inventarisatie) en calamiteiten worden uitgevoerd en worden zowel intern als extern zichtbaar gemaakt.
We implementeren de iProva module ‘Verbeteren’ waardoor het voor de gehele organisatie inzichtelijk wordt welke verbeteringen er in de organisatie dienen te worden doorgevoerd. Alle verbeteracties worden in iProva Verbeteren geregistreerd en gemonitord.
Doel: 100% van de kwaliteitsindicatoren scoren minimaal op benchmarkniveau.

Doelstellingen 2021: Kwaliteitssysteem ISO

Borgen van ISO 9001:2015.
Implementatie, optimalisatie, evaluatie en borging van de hoofdprocessen, afdelingshandboeken,
risicomatrixen en een verbeterplan voor de top 3 risico’s voor de organisatie.
Implementeren (integraal) risicomanagement.
Alle vakgroepen benoemen 3 risico’s en kansen uit hun hoofdproces of 3 meest voorkomende DIM’s in
hun (Codman) presentatie.

Doelstelling patiënttevredenheid 2021

De afdelingen en vakgroepen scoren in de patiënttevredenheidsonderzoeken met de Net Promoter Score
(NPS) boven de benchmark en beter dan bij de buren (regio ziekenhuizen)

Agenda | informatie

Playlist bijdrage

Door Kimriek de Wilde Ook de leden van het programma Zichtbare kwaliteit hebben een lied bijgedragen aan de RKZ spotify playlist: Rihanna – Shining bright like a diamond!

Kopgroep bijeenkomst

Door Sandra de Jong Met een ZOOM sessie met de hele kopgroep is de stand van zaken doorgenomen. IGJ en Dekra uitkomsten kwamen hier onder andere aan de orde. Ook dit deze website aan de groep gepresenteerd. Binnenkort kunnen de leden van de groep zelf hun berichten op...

Doelstellingen 2021-2024

Door Celine Vermeulen Ook in ontwerp van het vernieuwde Rode Kruis Ziekenhuis wordt nagedacht hoe de kwaliteit van onze zorg zichtbaar gemaakt kan worden (samen met programma Renovatie).

Doelstellingen 2022-2023

Door Nadine Vieleers Ziekenhuisbrede implementatie Safety-II Patiëntenparticipatie = samen beslissen (samen met programma Anders werken). We maken de juiste informatie inzichtelijk om te kiezen, te leren en te verbeteren.